Om Femina Fortis

Vision

Femina Fortis bildades med en vision att alla kvinnor ska känna sig trygga, sedda och hörda under sin graviditet och förlossning.
Våra grundpelare är: att stärka, att stötta, att utbilda 
Vi ska också öka medvetenheten om doulor i samhället och försöka förbättra mödravården samt öka medvetenhet kring psykisk ohälsa vid graviditet.
Femina Fortis ska erbjuda utbildningar som fokuserar på just hälsa och harmoni inom graviditet och familjeliv.

 

Trygghet

Rätt kunskap ger trygghet och lugn. 
Med kunskapen som Doulan har kombinerat med fleråring erfarenhet och beteendeterapi har vi satt ihop utbildningar som gör dig förberedd för vad som väntar. 
Vi arbetar med att förbereda förlossningsrädda kvinnor samt informera kring vad en förlossning innebär och vad man har att vänta efteråt.

 

Familj

Vi arbetar även med att skapa harmoni i en stressad familj genom utbildning samt som post-partum Doula. 

 

Samhälle

Vi samarbetar med kvinnojourer för att kunna erbjuda även utsatta kvinnor förlossningsstöd.